Název: Digitalizujeme školu, Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.

Realizujeme projektY OP VVV:

Název:  ŠABLONY III_MŠ LETCŮ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022529

Cílem projektu jsou následující oblasti podpory:

– personální podpora MŠ – školní speciální pedagog,

– projektový den v MŠ.

Název: ŠABLONY II_MŠ LETCŮ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015330

Cílem projektu jsou následující oblasti podpory:

– personální podpora MŠ – školní speciální pedagog,

– podpora předškolních pedagogů prostřednictvím supervize,

– podpora spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Projekt s názvem „Učíme se venku v MŠ Letců“, registrační číslo: 1190700037, podpořený v rámci 7. výzvy NPŽP byl dokončen v roce 2022.

Na školní zahradě byly díky projektu vybudovány následující prvky podporující environmentální vzdělávání:

– soustava didaktických a pěstitelských prvků EVVO (hmatový chodník, bahniště, vyvýšené záhony, vyvýšené pódium, xylofon, badatelna a prostor pro modelování krajiny),

– vrbové stavby,

– mlhoviště (tzv. „stromové kapky“) s nově vysazenými stromy,

– akátové lavičky (4 ks),

– literatura k výuce.

Bylo zasazeno pět listnatých stromů a vyseta řada bylinek, trvalek a zeleniny.

Odkazy na internetové stránky MŽP: www.mzp.cz a SFŽP www.sfzp.cz 

Fotografie vybudovaných prvků:

Součástí projektu je tvorba deníku „Jak se proměňuje naše zahrada.“