Kontakty jsou platné od 1. 10. 2022

Ředitel

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS. reditel@msletcu.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Barbora Nová zastupce@msletcu.cz

Zástupkyně ředitele
a
zástupkyně statutárního orgánu

Mgr. Jana Petrů jana.petru@msletcu.cz

Vedoucí školní jídelny

Lucie Bestová hospodarka@msletcu.cz

TŘÍDY

UČITELÉ

E-MAILY

I. třída Žabičky

Dominika Linkeová

Jiřina Tichá

zabicky@msletcu.cz
II. třída Broučci

Ing. Jana Falterová

Bc. Barbora Sucháňová, DiS.

asistentky pedagoga:
Sára Chaloupecká
Adéla Munková

broucci@msletcu.cz
III. třída Kočičky

Mgr. Jana Petrů

Bc. Denisa Chaloupecká

kocicky@msletcu.cz
IV. třída Motýlci

Lenka Srbová

Michaela Malá

asistentka pedagoga: Petra Eliášová

motylci@msletcu.cz
V. třída Sluníčka

Jana Branišová

Mgr. Barbora Nová

slunce@msletcu.cz
VI. třída Kytičky

Jitka Janochová

Bc. Kamila Sklenářová

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.

asistentka pedagoga: Markéta Špačková

reditel@msletcu.cz
Speciální pedagog 

Mgr. Martina Chamlarová

specialnipedagog@msletcu.cz

Ekonomka

Věra Dolejšová

info@msletcu.cz

Školnice

Eva Holubová

Uklízečky

Michaela Rajmová

Markéta Špačková

Vedoucí školní jídelny

 Lucie Bestová hospodarka@msletcu.cz

Hlavní kuchařka

Alena Taclíková

Kuchařka

Juliia Brostivska

Pomocná kuchařka

Alice Gondeková

fOTOGRAFIE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Kontaktní formulář

Povinná pole jsou označena *