Masarykova obchodní akademie Rakovník

studijní obor: ekonomické lyceum

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

bakalářský studijní obor: Psychologie a speciální pedagogika

 

Univerzita J.A. Komenského, Praha

bakalářský studijní obor: Speciální pedagogika – vychovatelství

 

Univerzita J.A. Komenského, Praha

navazující magisterský studijní obor: Speciální pedagogika – poradenství

 • 2015-2016: speciální pedagog, SPC při ZŠ Lužiny
 • 2016 – dosud: speciální pedagog, PPP a SPC Slunce
 • 2020- dosud: speciální pedagog, MŠ Letců

 • Ropratem
 • Aplikovaná behaviorální analýza – Simple Steps
 • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Test mapující připravenost pro školu (MaTers)
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 1. a 2.
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 3. a 4.
 • Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se SVP
 • Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center