INFORMACE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ZAČÁTKU DUBNA 2023.