Tato stránka bude postupně vytvářena. Otázky uvedené níže mají pouze ilustrovat budoucí podobu stránky.

Zájem o naší školu je velký, protože nabízí velké množství nadstandardních zájmových aktivit.

Každoročně se děti zúčastňují různých vystoupení pro rodiče a veřejnost, kde předvedou své dovednosti např. pásmem písní, básní a tanců.

Každoročně jsou podporovány charitativní akce s názvem „Jarní Jarmark“, jehož výtěžek je věnován např. dětským oddělením v nemocnicích, dětem v dětských domovech, nebo sluchově či zrakově handicapovaným dětem. Tímto se děti učí sounáležitosti, empatii a nebýt lhostejný k druhým.

V Mateřské škole Letců je věnována velká péče při sestavování jídelníčku pro malé strávníky, je dbáno na vyváženou stravu s dostatečným přísunem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a produktů zdravé výživy. Celý den je dodržován pitný režim. Do MŠ dochází i dentální hygienička s preventivní besedou o „Zdravém chrupu a správném čištění zoubků“.

Mateřská škola Letců v současné době splňuje podmínky pro přiznání certifikátů: Bezpečné místo pro život, Prima Vizus – „Na zraku dětí nám záleží“, Rodiče vítání a Zelená škola.