NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

ŠKOLNÉ  30015-0249318399/0800
STRAVNÉ 19-0249318399/0800
PLAVÁNÍ 249318399/0800
SRPŠ  50016-0249318399/0800 
Částka školné 577 Kč / měsíc

kdo neplatí:

  • školné neplatí děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let věku, protože se jedná o děti plnící povinné předškolní vzdělávání
  • pokud Vašemu dítěti bude pět let do 31. 8. 2023 (včetně), školné pro školní rok 2023/2024 neplatí až do zahájení docházky v základní škole
Částka stravné měsíční záloha pro celodenní děti: 1 040 Kč (20 dnů x 52 Kč)

měsíční záloha děti s odkladem povinné školní docházky: 1 080 Kč (20 dnů x 54 Kč)

(poz. výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., která obsahuje i finanční limity na nákup potravin)

Variabilní symbol každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který je nezbytné u všech plateb uvádět
Konstantní symbol 308
Den splatnosti do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující (platí pro školné i stravné)
Poznámka pro příjemce jméno dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
Vyúčtování stravného
  • ve školním roce 2023/2024 bude vyúčtování stravného provedeno v srpnu 2024 formou vratky zpět na účet strávníka
  • v měsíci březnu jsou vratky stravného pouze na vyžádání
SRPŠ 2 000 Kč / školní rok
Plavecký výcvik 3 360 Kč / 16 lekcí (1. pololetí)
Platby odpoledních kroužků informace v sekci kroužky