Rozhovor – deník EVVO

Kdy a v čí hlavě se zrodil nápad EVVO zahrady?

Myšlenka rekonstrukce zahrady v přírodním stylu byla dlouhodobě nevyřčeným přáním mnoha pedagogů v naší MŠ. Vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a k péči o ni je vnímáno námi i celou společností jako jeden z prioritních úkolů. Je velkým rozdílem ukázat dětem například na obrázku bylinky anebo dát jim možnost si je vypěstovat od semínka, pečovat o ně pak si je například usušit a vyrobit si vlastní čaj. Děti tímto způsobem získávají nejen vztah k přírodě, ale i odpovědnost za ni.

 

Jaké kroky bylo nutné podniknout pro uskutečnění?

Proměna zahrady v přírodním stylu je velice nákladná. Rekonstruovat zahradu v přírodním stylu se tak stalo naším dlouhodobým cílem, ke kterému postupně směřujeme. Z důvodu finanční náročnosti jsme se rozhodli zapojit se do dotačních titulů, které by nám mohli alespoň část prostředků zafinancovat.

Nejprve jsme společně s pedagogy projednaly otázku „Co chceme, aby naše zahrada umožňovala?“ Do plánování jsme zapojily i samotné děti z MŠ, ty nakreslily, co by si na naší nové zahradě přály (odpovědi byly různé bazén, domečky, chodníček jako v Pralese aj.).

Dalšími kroky byly konzultace s odborníky například zahradními architekty. Vytvoření plánu na revitalizaci zahrady, se kterým jsme se přihlásili do výzvy č. 7/2019 Národního programu Životního prostředí- Přírodní zahrady.

A ono se zdařilo. Dotační titul nám byl v červenci 2020 schválen a my se tak můžeme těšit na postupnou rekonstrukci zahrady, která započne ve školním roce 2021/2022.

Nyní je před námi ta krásnější část postupné budování a péče o naši zahradu. Postupně na naší zahradě vznikne Sestava didaktických a pěstitelských prvků enviromentální výchovy, vrbové stavby (tj. domečky z vrbového proutí), mlhoviště se 4 vodomilnými stromy a akátové lavičky pro odpočinek.

 

 

Další informace o projektu se dozvíte na stránce „Projekty“.