Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Letců, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9 – Kbely

Organizace je zřízena k poskytování předškolního vzdělávání

Právní forma – příspěvková organizace

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • mateřská škola
 • školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
  Letců 731/6
  197 00 Praha 9 – Kbely

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
  Letců 731/6
  197 00 Praha 9 – Kbely

 • 4.3 Úřední hodiny (provoz školy)

  Pondělí – pátek (6.30 – 17.00 hod.).

 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitel: +420 724 086 397
  Ekonomka: +420 286 852 013
  Školní jídelna: +420 286 852 013
  Pověřenec organizace: +420 222 324 216

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msletcu.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
  Letců 731/6
  197 00 Praha 9 – Kbely

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@msletcu.cz

  Další elektronické adresy: reditel@msletcu.cz (ředitel školy), chytil.mann@law-office.cz (pověřenec)

 • 4.8 Datová schránka

  e62k48a

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 249318399/0800

6. IČO

70920290

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@msletcu.cz

Prostřednictvím datové schránky: e62k48a

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Letců, příspěvková organizace, Letců 731/6, 197 00 Praha 9 – Kbely

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Letců, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.