pro školní rok 2023/2024

PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 200 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT X

PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 200 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT VĚDECKÁ LABORATOŘ PRO MŠ

Čas konání: 15:25 – 16:10 hod.
Cena:  2 070 Kč / pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:35 – 16:05 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Čas konání:14:30 – 15:30 hod.
Cena: 1 500 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Petrů, MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:45 – 16:30 hod.
Cena:  1 400 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT

X

PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:35 – 16:05 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Čas konání:14:30 – 15:30 hod.
Cena: 1 500 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Petrů, MgA. Petra Juklová
Výuka začíná od října

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:45 – 16:30 hod.
Cena:  1 400 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT

MALÝ ZÁLESÁK A PŘÍRODOVĚDEC

Čas konání: 14:30 – 15:15 hod.
Cena: 1 590 Kč/ pololetí
Agentura: Rytmik
Výuka začíná od října

PO X  
ÚT X  
ST KERAMIKA

Čas konání:
14:30 – 15:30 hod.

8 lekcí
Cena: 2 500 Kč / pololetí
Lektorka: Vladimíra Menšíková
Výuka začíná od října

JÓGA

Čas konání: 15:45 – 16:30 hod
Cena:  1 500 Kč / pololetí
Lektora: Evelína Kamlenková
Výuka začíná od října

Termíny konání kroužku „Keramika“:

11.10., 25. 10., 8. 11.,22. 11.,6. 12., 13. 12., 3. 1., 17. 1.

 

 

 

Informace o lektorce jógy.

 

ČT

PLAVECKÁ VÝUKA

informace níže

MALÝ ZÁLESÁK A PŘÍRODOVĚDEC

Čas konání: 14:30 – 15:15 hod.
Cena: 1 590 Kč/ pololetí
Agentura: Rytmik
Výuka začíná od října

ANGLIČTINA

čas konání: 16:20 – 16:50 hod.
Cena: 1 450 Kč / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října

 

Plavecká výuka v areálu Hloubětín (1. pololetí školního roku 2023/2024):

V I. pololetí začínáme ve čtvrtek 14. 9. 2023.

Děti se scházejí ve své kmenové třídě do 7.45 hod.

Prosíme Vás, abyste s dětmi do MŠ dorazili včas.

Z MŠ odjíždíme v 8.00 hod.

Děti by s sebou měly mít následující vybavení:

 • Igelitovou tašku (!!! na ni lihovou fixou napište jméno a příjmení dítěte !!!),
 • plavky,
 • koupací čepici,
 • ručník,
 • gumové pantofle / crocs,
 • 0,5l pití.

Svačinu dětem vezeme z MŠ.

Cena:  3 360 Kč / 16 lekcí

Plavání se koná vždy (mimo prázdniny a státní svátky).

Platba na účet: 249318399/0800, var. symbol: číslo dítěte pro platbu v MŠ, do poznámek: jméno dítěte

Proč plavecký výcvik v Hloubětíně?

Bazén Hloubětín je jediný pražský bazén s přisolovanou vodou. Vodu čistí australská technologie,
která přidává do vody mořskou sůl (slanost vody je 0,5%).
V Hloubětíně jsou k dispozici dva kryté bazény – sportovní (25 x 15 metrů) a dětský (15 x 7,5 m).

Děti jsou rozděleny do družstev podle jejich zdatnosti.
Cvičitelky se plně věnují jejich rozvoji a vše přizpůsobují fyzickým možnostem dětí.
Vše je vedeno formou hry.
Rodiče se mohou přijít na své děti podívat. Na bazén se však musí sami dopravit a nahlásit svou přítomnost v kanceláři.

Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhají v MŠ po celý rok zájmové kroužky, které nejsou součástí vzdělávacího programu MŠ, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ.

Tato zájmová činnost je zpravidla zajišťována externími lektory, kterým jsou pronajímány pouze volné prostory, aby nedocházelo k omezování předškolního vzdělávání.

PLATBY KROUŽKŮ:

 • Angličtina (1., 2., 3. a 4. třída) – přihláška přes web: www.krouzky.cz, platba na účet agentury „Kroužky“
 • Sportovní hry (1., 2., 3. a 4. třída) – platba na účet lektorky (4389920013/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, do které dochází)
 • Vědecká laboratoř pro MŠ (2. třída) – přihláška přes web: www.krouzky.cz, platba na účet agentury „Kroužky“
 • Dramatický kroužek (3. a 4. třída) – v kmenové třídě dítěte
 • Angličtina (5. a 6. třída) – na účet lektorky (51-3029740217/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, do které dochází)
 • Keramika (5. a 6. třída) – na účet lektorky (2116274029/3030), při platbě prosím uvádějte do poznámky jméno dítěte a třídu
 • Jóga (5. a 6. třída) – v kmenové třídě dítěte
 • Malý zálesák a přírodovědec (5. a 6. třída) – přihláška přes web: www.rytmik-krouzky.cz, platba na účet agentury „Rytmik“
 • Plavání (4., 5. a 6. třída) – na hlavní účet MŠ