PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:00 – 15:30 hod.
Cena:  1 200 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT X

PO

ANGLIČTINA

Čas konání: 15:35 – 16:05 hod.
Cena:  1 650 Kč/ pololetí
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října

ÚT

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Čas konání:14:30 – 15:30 hod.
Cena: 1 350 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Petrů
Výuka začíná od října

SPORTOVNÍ HRY

Čas konání: 15:45 – 16:30 hod.
Cena:  1 200 Kč / pololetí
Lektorka: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října

ST X
ČT

X

PO X  
ÚT X  
ST KERAMIKA

Časy konání:
– Kytičky: 13:00 – 14:00 hod.
– Sluníčka: 14:30 – 15:30 hod.
výuka probíhá 1x za 14 dní
Cena: 2 000 Kč / pololetí
Lektorka: Jitka Janochová
Výuka začíná od října

JÓGA

Čas konání: 15:45 – 16:30 hod
Cena:  1 500 Kč / pololetí
Lektora: Evelína Kamlenková
Výuka začíná od října

Termíny konání kroužku „Keramika“ naleznete na dveřích tříd nebo ZDE.

 

 

 

Informace o lektorce jógy.

 

ČT

PLAVECKÁ VÝUKA

informace níže

MALÝ ZÁLESÁK A PŘÍRODOVĚDEC

Čas konání: 14:30 – 15:15 hod.
Cena: 1 310 Kč/ pololetí
Agentura: Rytmik
Výuka začíná od 13. 10.

ANGLIČTINA

čas konání: 16:00 – 16:30 hod.
Cena: 1 300 Kč / pololetí
Lektorka: Hana Jünglingová
Výuka začíná od října

 

Plavecká výuka v areálu Hloubětín (2. pololetí školního roku 2022/2023):

V I. pololetí začínáme ve čtvrtek 2. 2. 2023.

Děti se scházejí ve své kmenové třídě do 7.45 hod.

Prosíme Vás, abyste s dětmi do MŠ dorazili včas.

Z MŠ odjíždíme v 8.00 hod.

Děti by s sebou měly mít následující vybavení:

 • Igelitovou tašku (!!! na ni lihovou fixou napište jméno a příjmení dítěte !!!),
 • plavky,
 • koupací čepici,
 • ručník,
 • gumové pantofle / crocs,
 • 0,5l pití.

Svačinu dětem vezeme z MŠ.

Cena:  3 600 Kč / 18 lekcí

Plavání se koná vždy (mimo prázdniny a státní svátky).

Platba na účet: 249318399/0800, var. symbol: číslo dítěte pro platbu v MŠ, do poznámek: jméno dítěte

Proč plavecký výcvik v Hloubětíně?

Bazén Hloubětín je jediný pražský bazén s přisolovanou vodou. Vodu čistí australská technologie,
která přidává do vody mořskou sůl (slanost vody je 0,5%).
V Hloubětíně jsou k dispozici dva kryté bazény – sportovní (25 x 15 metrů) a dětský (15 x 7,5 m).

Děti jsou rozděleny do družstev podle jejich zdatnosti.
Cvičitelky se plně věnují jejich rozvoji a vše přizpůsobují fyzickým možnostem dětí.
Vše je vedeno formou hry.
Rodiče se mohou přijít na své děti podívat. Na bazén se však musí sami dopravit a nahlásit svou přítomnost v kanceláři.

Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhají v MŠ po celý rok zájmové kroužky, které nejsou součástí vzdělávacího programu MŠ, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ.

Tato zájmová činnost je zpravidla zajišťována externími lektory, kterým jsou pronajímány pouze volné prostory, aby nedocházelo k omezování předškolního vzdělávání.

PLATBY KROUŽKŮ:

 • Angličtina (1., 2., 3. a 4. třída) – přihláška přes web: www.krouzky.cz, platba na účet agentury „Kroužky“
 • Sportovní hry (1., 2., 3. a 4. třída) – platba na účet lektorky
 • Dramatický kroužek (3. a 4. třída) – v kmenové třídě dítěte
 • Angličtina (5. a 6. třída) – na účet lektorky (51-3029740217/0100, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, do které dochází)
 • Keramika (5. a 6. třída) – v kmenové třídě dítěte nebo u p. uč. Jitky Janochové (6.třída Kytičky)
 • Jóga (5. a 6. třída) – v kmenové třídě dítěte
 • Malý zálesák a přírodovědec (5. a 6. třída) – přihláška přes web: www.rytmik-krouzky.cz, platba na účet agentury „Rytmik“
 • Plavání (4., 5. a 6. třída) – na hlavní účet MŠ