Karlínské gymnázium, Praha (čtyřleté)

humanitní zaměření

 

Jazyková škola Tutor

jednoleté pomaturitní studium Anglického jazyka a marketingu

 

Střední pedagogická škola, Futurum

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Vysoká škola Aplikované psychologie, Terezín

bakalářský studijní obor: Personální a interkulturní management

 

Metropolitní univerzita Praha

navazující magisterský studijní obor: Politologie (aktuálně studuje)

  • 2017-2018: asistentka pedagoga v MŠ Letců
  • 2018 – dosud: učitelka v MŠ Letců

Environmentální výchova:

  • „Environmentální výchova v MŠ“

Grafomotorika:

  • „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku“

Polytechnická výchova:

  • „Polytechnický workshop“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

  • „Podpora komunikačních dovedností žáka MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický asistent“

  • lektorka na dětských táborech
  • dobrovolník na charitativních akcích