Karlínské gymnázium, Praha (čtyřleté)

humanitní zaměření

 

Jazyková škola Tutor

jednoleté pomaturitní studium Anglického jazyka a marketingu

 

Střední pedagogická škola, Futurum

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Vysoká škola Aplikované psychologie, Terezín

bakalářský studijní obor: Personální a interkulturní management

 

Metropolitní univerzita Praha

navazující magisterský studijní obor: Politologie (aktuálně studuje)

 • 2017-2018: asistentka pedagoga v MŠ Letců
 • 2018 – dosud: učitelka v MŠ Letců

Hudební náměty:

 • „Staré pověsti české“
 • „Cestujeme kolem světa (Afrika)“

Environmentální výchova:

 • „Environmentální výchova v MŠ“

Grafomotorika:

 • „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnický workshop“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Podpora komunikačních dovedností žáka MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický asistent“

Skupinová práce, prožitkové učení:

 • „Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci u dětí“

 • lektorka na dětských táborech
 • dobrovolník na charitativních akcích