Střední pedagogická škola, Praha 6

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Západočeská univerzita Plzeň

bakalářský studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

 

Univerzita Karlova v Praze

navazující magisterský studijní obor: Pedagogika předškolního věku se zaměřením na školní management (studuje)

  • 2016-2019: asistent pedagoga, MŠ Miškovice
  • 2019-2021: učitelka v MŠ Pod Krocínkou
  • 2021- dosud: učitelka v MŠ Letců

Environmentální výchova:

  • „Environmentální výchova v MŠ“

Vzdělávání dětí:

  • „Podpora rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ“

První pomoc, zdravotní kurzy:

  • „Kurz první pomoci u dětí“

  • hra na klavír 3 roky
  • hra na flétnu 5 let