Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu

magisterský studijní obor: Ekonomika a management (Ing.)

 

Střední pedagogická škola, Praha 6

studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

 • 2017 – dosud: učitelka v MŠ Letců

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Environmentální výchova v MŠ“

Předčtenářská gramotnost

 • „Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 • „Logopedický asistent“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci u dětí“

 • hudební dovednosti:
  • hra na klavír
  • hra na flétnu
 • jazykové dovednosti:
  • anglický jazyk (úroveň intermediate)
  • ruský jazyk