Vyšší odborná škola sociálně právní
studijní obor: Sociální pedagogika (DiS.)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
studijní obor: Speciální pedagogika (Bc.)

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
navazující magisterský studijní obor: Speciální pedagogika (aktuálně studuje)

  • 2020–2021: pečující osoba v dětské skupině – MIŠKOLKA
  • 2021–2022: lektorka v dětském studiu – Dětské studio Žofka
  • 2022– dosud: učitelka v MŠ Letců

Environmentální výchova:

  • „Environmentální výchova v MŠ“

První pomoc, zdravotní kurzy:

  • „Kurz první pomoci u dětí“

  • Hlídání dětí