1. Odbor ekonomický
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 29
2. patro vlevo

Vedení účetnictví hlavní činnosti, fakturace, účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (nájmy bytových a nebytových prostor), rozbory hospodaření, rozpočet, oddělení místních poplatků (z užívání veřejného prostranství, ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační pobyt, ze vstupného), poplatky z vlastní činnosti (hřbitov, kultura), pokladna – výběr správních a místních poplatků, výplata jednorázových sociálních příspěvků, kontrola poplatků.

Čestné prohlášení pro poživatele důchodu k popl. za psa
Odhlášení psa
Registrační karta chovatele psa
Přiznání k poplatku ze psů
Poučení pro poplatníka místního poplatku ze psů
Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Informace k poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného – Ohlášení poplatkové povinnosti
Žádost o vrácení přeplatku
Místní poplatek z pobytu – ohlášení
Poplatek z pobytu – měsíční hlášení