25.2.2022

Ochránci přírody

Ve středu 23.2.2022 a v pátek 25. 2. 2022 se u nás na zahradě MŠ uskutečnila vzdělávací akce k podpoře ochrany přírody.

Všechny třídy plnily postupně úkoly připravené na stanovištích.

Na prvním stanovišti třídily děti ptáky na tažné a přezimující, potom rozhodovaly, která zvířata spí zimním spánkem a která nikoli.

Do menších barevných kontejnerů třídily odpadky podle materiálů a povídaly si o tom, že tím napomáháme ochraně přírody.

Na závěr bylo připraveno obrázkové čtení o lese. Za splnění úkolů nechyběla odměna – všechny děti obdržely diplom ochránců přírody.