Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Kategorie:

Děti z předškolních tříd navštíví ZŠ. Pro děti jsme domluvili dopolední návštěvu prvních tříd (proběhne kombinovaná vyučovací hodina integrující více předmětů prvního ročníku), společné sdílení s žáky prvních tříd a prohlídku vybraných prostor základní školy.