MŠ Letců - logo

Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Kategorie:

Rodiče předškolních dětí nyní stojí před otázkou, dát dítě do ZŠ, či zvážit odklad školní docházky. Ve spolupráci s PPP proběhne v naší MŠ pro přihlášené děti ze třídy Motýlci vyšetření školní zralosti.