Střední odborná škola pedagogická, Praha 6
studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Jazyková škola Elvis, Praha 8
studium: Anglický jazyk – úroveň: upper intermediate

Vyšší odborná škola pedagogická
studijní obor: Sociální pedagogika (DiS.)

Univerzita Karlova v Praze, HTF
bakalářský studijní obor: Sociální pedagogika (Bc.)

Univerzita Karlova v Praze, HTF
navazující magisterský studijní obor: Učitelství pro střední školy

 • 2014 – dosud: učitel v MŠ Letců
 • 2015 – 2017: zástupce ředitelky pro MŠ Letců
 • od 2017- dosud: ředitel MŠ Letců

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Environmentální výchova v MŠ“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Předčtenářská gramotnost“

Předmatematická gramotnost:

 • „Předmatematická výchova nově“

Grafomotorika:

 • „Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický asistent“

Pedagogická diagnostika, vývoj dítěte:

 • „Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ“
 • „Školní zralost a zápis do školy“

Skupinová práce, prožitkové učení:

 • „Metodický seminář Školka hrou“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci“
 • „Kurz první pomoci u dětí“

Osobnostní rozvoj:

 • „Lepší paměť snadno a rychle – kurz paměťových technik, které vám změní život“

Polytechnické vzdělávání:

 • „Polytechnická pregramotnost v mateřské škole“

Ostatní:

 • Agentura Amos – jednoleté studium Psychologie
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů na adaptačním kurzu pro 1. ročníky SOŠ pedagogické (pedagogická podpora adolescentů, praktická aplikace metod primární prevence)

 • Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Seminář ČŠI: Program Inspis ŠVP
 • Jak zpracovat dokumentaci MŠ
 • Reformy financování regionálního školství
 • Motivace a hodnocení pedagogických pracovníků
 • Legislativní rámec MŠ
 • Konference mateřských škol
 • Správní řízení v MŠ
 • GDPR
 • Novela zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

 • školy v přírodě
 • člen Komise školství (MČ Praha 19)
 • spoluautor Školního vzdělávacího programu „Ve školce Letců chci si hrát, učit se a poznávat“
 • hudební dovednosti:
  • Zpěv:12 let sólového zpěvu (ZUŠ Praha 9)
  • Hra na klavír: 4 roky hry na klavír (ZUŠ Praha 9)