Střední pedagogická škola Futurum

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • 2011 – 2015: učitelka v MŠ Albrechtická
 • 2015 – dosud: učitelka v MŠ Letců

Výtvarné náměty a techniky:

 • „Netradiční výtvarné techniky“

Hudební výchova:

 • „Hody, hody doprovody. Zpíváme jaru a mamince“

Pohybové náměty, tělesná výchova:

 • „Kurz trenérů atletických přípravek“

Dramatická výchova:

 • „Literárně dramatické projekty, aneb Hrej si, tu máš knihu!“
 • „Třesky plesky, hravě česky.“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v MŠ“
 • „Pokusy a experimenty v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Bádání v MŠ“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Agresivita I. – agrese a agresivní chování“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „První pomoc u dětí“

 • Trenér atletické přípravky
 • Vedoucí letního tábora
 • Hudební dovednosti
  • Hra na sopránovou flétnu – 3 roky
  • Hra na klavír – 2 roky
  • Hra na altovou flétnu – 3 roky