Škola: Vyšší a střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Rekvalifikace: Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), Mladá Boleslav
Nyní: Vyšší a střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Od roku 2008 působí jako učitelka MŠ Letců
Od roku 2014 jmenována zástupkyní ředitelky MŠ Letců
Od roku 2015 jmenována ředitelkou Mateřských škol Praha-Kbely

Po celou dobu odborného působení v preprimárním vzdělávání v (od r. 2008 – dosud)
– specializace na skupinu dětí předškolního věku (5-6 let).
Spoluautorka: Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro právní subjekt Mateřské školy Praha – Kbely

Komise školství: Pravidelná účast, informovaní iniciativního a poradního orgánu rady Městské části Praha 19.

• Hra na klavír (Ukončen první cyklus v ZUŠ Marie Podvalové)
• Hra na zobcovou flétnu (Čtyřleté studium na Střední pedagogické škole)
• Sólový zpěv (ZUŠ Marie Podvalové)
• Sborový zpěv (CAMERATA)

• 2008/2009 Chlum u Třeboně
• 2010/2011 Máchovo jezero
• 2011/2012 Nepřívěc u Sobotky
• 2012/2013 Nepřívěc u Sobotky

• Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u děti v MŠ a u žáků ZŠ (2008 / UC)
• Ekoateliér -Praktický kurz tvořivé recyklace, Podzimní listí (2009 / Portál)
• Ekoateliér – Praktický kurz tvořivé recyklace, Vánoce (2009 / Portál)
• Logopedická prevence u dětí v MŠ (2010 / Portál)
• Ekoateliér – Praktický kurz tvořivé recyklace, Šťastná a veselá přáníčka (2010 / Portál)
• Pohybový seminář – jarní roztančení (2011 / Portál)
• Ekoateliér, Sto inspirací (2011 / Portál)
• Kreativní tvoření (2011 / Portál)
• Písnička jako cesta k poznání světa (2011 / Portál)
• Jóga s dětmi – základní (2012 / Portál)
• Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ (2012 / Portál)
• Grafomotorika a rytmická cvičení (2012 / Portál)
• Environmentální výchova v MŠ (2013 / Portál)
• Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku (2013 / Portál)
• Od Martina po Matěje (2013 / Portál)
• Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání (2013 / Portál)
• Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (2014 / Portál)
• Netradiční výtvarné techniky (2014 / Portál)
• Předmatematické dovednost (2014 / Portál)
• BOZP a PO pro vedoucí pracovníky (2015 / MŠ Letců)
• Novinky v oblasti personální a mzdové agendy pro účetní a hospodářky škol (2015 / Praha)
• Mateřská škola v roce 2015 – konference (2015 / Praha, Verlag Dashöfer)
• Jak zpracovat dokumentaci v MŠ
• Zákon o registru smluv a první praktické zkušenosti s uveřejňováním

• První pomoc u kojenců a dětí – KIDS (2012 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
• Stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD – MAXÍK(2014 / Vzdělávací instituce DVPP, Praha 4)
• Fyzioterapie: Senzomotorická cvičení – příprava dětí pro školní docházku
(psaní, čtení) po tělesné stránce
 (2014 / Rehabilitace, Praha 10)
• První pomoc u kojenců a dětí – KIDS (Září 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
• První pomoc u kojenců a dětí – KIDS (Březen 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
Autorka projektů „Jarní Jarmark – Spolu dětem“
Organizace a realizace charitativní akce zaměřené na podporu sociálních a zdravotních institucí. Spolupráce proběhla i se ZŠ Kbely formou finanční podpory jednotlivých žáků.
Uveřejněno na „kbely.tv“, „Náš Region“, „Kbelák“.
• Výtěžek v roce 2012 věnován „Dětskému domovu v Dolních Počernicích“
• Výtěžek v roce 2013 věnován „Neonatologickému centru na Bulovce“
• Výtěžek v roce 2014 věnován „Zrakově postiženým dětem, Škola Jaroslava Ježka“
• Výtěžek v roce 2015 věnován „Sluchově postiženým dětem, MŠ Holečkova“
• Výtěžek v roce 2015 věnován „Speciální Mateřské škole Štíbrova“