SOU Společné stravování

studijní obor: cukrářka

 

Občanské sdružení Rytmus

studijní obor: Kurz pro asistenta pedagoga

 

Střední pedagogická škola Obrataň

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  • 2008-2010: asistent pedagoga v MŠ Albrechtická
  • 2015-2017: asistent pedagoga v MŠ Letců
  • 2017- dosud: učitelka v MŠ Letců

Polytechnická výchova:

  • „Polytechnická výchova v MŠ“

Environmentální výchova:

  • „Environmentální výchova v MŠ“

Předčtenářská gramotnost:

  • „Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

  • „Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem“
  • „Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ“

Komunikace s rodiči:

  • „Komunikace s rodiči“

První pomoc, zdravotní kurzy:

  • „Kurz první pomoci u dětí“