Střední odborná škola pedagogická, Praha

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • 2008-2012: učitelka v MŠ Pod Krocínkou, Praha
 • 2012-dosud: učitelka v MŠ Letců

Dramatická výchova:

 • „Dramatická výchova v praxi“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Přichází JARO – rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ“

Předmatematická gramotnost:

 • „Předmatematická výchova nově“

Grafomotorika:

 • „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa“
 • „Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou“
 • „Podpora logopedické prevence“

Individualizace ve vzdělávání:

 • „Individualizace vzdělávání v praxi MŠ“

Skupinová práce, prožitkové učení:

 • „Plánování v rámci TVP a prožitkového učení v praxi“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „První pomoc u kojenců a dětí“
 • „kurz první pomoci u dětí“

 • zajišťuje metodu Elkonin pro děti s odkladem povinné školní docházky
 • lektorka keramického kroužku