Střední pedagogická škola v Čáslavi

studijní obor: učitelství pro mateřské školy

 • 1979: učitelka v  MŠ, Drahelice- Nymburk
 • 1979-1982: učitelka v MŠ Brandlova, Lysá nad Labem
 • 1982-1984: učitelka v Olešská, Praha 10
 • 1987- dosud: učitelka v MŠ Letců

Výtvarné náměty a techniky:

 • „Kreativní tvoření (zima, Vánoce)“
 • „Dívej se, tvoř, povídej“
 • „Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ“

Hudební náměty:

 • „Od Mikuláše k Vánocům“
 • „Staré pověsti české“
 • „Zpívání z lesů a strání“
 • „Barevné království – hudební pohádka“
 • „Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem“

Pohybové náměty, tělesná výchova:

 • „Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ“
 • „Taneční hry s písničkami“
 • „Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v mateřské škole“

Environmentální výchova:

 • „Ekoateliér (tvořivý kurz tvořivé recyklace)“
 • „Přichází jaro – rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody“

Předmatematická gramotnost:

 •  „Základy matematické pregramotnosti v MŠ“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ“

Pedagogická diagnostika, vývoj dítěte:

 • „Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci pro pedagogy“
 • „Kurz první pomoci u dětí“

 • zajišťování Vítání občánků