Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
bakalářský studijní obor: Učitelství pro mateřské školy, Zaměření: Tělesná výchova

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
navazující magisterský studijní obor: Pedagogika předškolního věku, Zaměření: Rané dětství

 • 2009-2010: lektorka Pohybového kroužku- moderní tanec, Dětská agentura kroužky, s.r.o.
 • 2011- 2015: učitelka v MŠ Albrechtická
 • 2015 – dosud: učitelka v MŠ Letců
 • od roku 2016 zástupkyně ředitele v MŠ Letců

Pohybové náměty, tělesná výchova:

 • „Jóga s dětmi I.“
 • „Cvičíme taj-či s dětmi“

Dramatická výchova:

 • „Literárně dramatické projekty aneb Hrej si, tu máš knihu“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická pregramotnost v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Environmentální výchova v MŠ“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Konference: Čtu a stávám se čtenářem“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Podpůrná opatření v předškolním věku“

Pedagogická diagnostika, vývoj dítěte:

 • „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“
 • „Efektivní evaluace dítěte, jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ“

Komunikace s rodiči:

 • „Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy“

Digitální gramotnost:

 • „Zábavná výuka s technikou“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci u dětí“

 • „GDPR ve školství, aneb ochrana osobních údajů jasně a přehledně“
 • „Hospitace jako součást evaluace školy“
 • „Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona“
 • „Konference: Aktuální otázky předškolního vzdělávání“
 • „Jak mít v pořádku dokumenty v MŠ“

 • Členka iniciativy Otevřeno
 • Členka Asociace předškolní výchovy
 • Lektorka Ministerstva práce a sociálních věci v oboru Dětské skupiny
 • hudební dovednosti:
  • hra na klavír
  • hra na flétnu
  • Sborový zpěv (Radost Praha)