Střední pedagogická škola Beroun

studijní obor: Pedagogické lyceum – specializace v dramatické výchově

 

Střední pedagogická škola Beroun

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha 6

studijní obor: Sociální pedagogika

 

Univerzita Karlova v Praze, HTF

bakalářský studijní obor: Sociální pedagogika

 

Univerzita Karlova v Praze, HTF

navazující magisterský studijní obor: Učitelství pro SŠ

 • 2012 – 2016: učitelka v dětském studiu Žofka
 • 2016 – 2017: učitelka v MŠ Radost, Praha 5
 • 2017 – dosud: učitelka v MŠ Letců
 • od 2018 zástupkyně ředitele pro organizační činnost a pedagogickou diagnostiku
 • od 2019 zástupkyně ředitele a zástupkyně statutárního orgánu

Hudební náměty:

 • „Řemesla a povolání s hudbou a pohybem“
 • „Od Mikuláše k Vánocům“
 • „Staré pověsti české“
 • „Cestujeme kolem světa (Afrika)“

Pohybové náměty, tělesná výchova:

 • „Hry s padákem, stuhami a šátky“

Dramatická výchova:

 • „Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp…!“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnický workshop“

Environmentální výchova:

 • „Environmentální výchova v MŠ“
 • „Možnosti a prostředky k uchopení environmentální výchovy“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Konference: Čtu a stávám se čtenářem“

Grafomotorika:

 • „Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ“
 • „Metoda dobrého startu“

Skupinová práce, prožitkové učení:

 • „Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část“
 • „Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 2. část“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Z20 – ústní hygiena dětí předškolního věku“
 • „Kurz první pomoci u dětí“

Osobnostní rozvoj:

 • „Autorita učitele, jeho motivace a demotivace“

 • absolvovala literárně dramatický obor (devět let), ZUŠ Kdyně
 • lektorka dramatického kroužku
 • lektorka dramaticko-filmového kroužku
 • učitelka zajišťující výuku češtiny pro cizince