Střední odborná škola služeb, Praha

studijní obor: Rodinná příprava

 

Střední pedagogická škola Futurum

studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • 2011- dosud: učitelka v MŠ Letců

Výtvarné náměty a techniky:

 • „Pohádkové tvoření“

Hudební náměty:

 • „Barevné království“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnické vzdělávání – všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ“

Environmentální výchova:

 • „Příprava environmentálního učebního celku“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Nácvik čtení a psaní zpočátku školní docházky“

Předmatematická gramotnost:

 • „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Logopedická chvilka v MŠ – jak rozvíjet logopedické aktivity u dětí v MŠ“
 • „ADHD prakticky“
 • „Jak přistupovat k dítěti s autismem“
 • „Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Zdravotník zotavovacích akcí“

 • Vedoucí škol v přírodě
 • Zdravotník zotavovacích akcí