Střední pedagogická škola S. Allendeho v Praze 6

studijní obor: Učitelství na mateřských školách

 • 1979-1985: učitelka v MŠ Letců
 • 1992-dosud: učitelka v MŠ Letců

Výtvarné náměty a techniky:

 • „Kreativní tvoření jaro“
 • „Psychologie barev (nejen pro výtvarníky)“

Pohybové náměty, tělesná výchova:

 • „Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD“
 • „Hry s padákem, stuhami a šátky“
 • „Jóga s dětmi I.“
 • „Relaxace s dětmi v MŠ“
 • „Od hlavy až k patě v pohybu – Jak se naučit vnímat a ovládat své tělo“
 • „Hry pro aktivní odpočinek a osobnost rozvoje“
 • „Taneční hry s písničkami“
 • „MŠ v pohybu“
 • „Psychomotorické hry v MŠ“

Dramatická výchova:

 • „Třesky plesky, hravě česky“
 • „Dramatická výchova v MŠ“

Polytechnická výchova:

 • „Polytechnická výchova v MŠ“
 • „Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ“

Environmentální výchova:

 • „Přichází JARO – rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody“
 • „Příprava environmentálního učebního celku v MŠ“
 • „Ekoateliér (kurz tvořivé recyklace)“

Předčtenářská gramotnost:

 • „Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ“
 • „Předčtenářská gramotnost“
 • „Logopedická prevence u dětí v MŠ“

Předmatematická gramotnost:

 • „Předmatematická výchova nově“
 • „Základy matematické pregramotnosti v MŠ“

Grafomotorika:

 • „Grafomotorika a rytmická cvičení“
 • „Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní“
 • „Metoda dobrého startu“

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami:

 • „Neukázněné dítě v předškolním věku“
 • „Dyspraxie – vývojová porucha koordinace“
 • „Agrese a agresivita u dětí“
 • „Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ“

Pedagogická diagnostika, vývoj dítěte:

 • „Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku a na počátku školní docházky“

Skupinová práce, prožitkové učení:

 • „Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ“

První pomoc, zdravotní kurzy:

 • „Kurz první pomoci u dětí“