15.3.2022

Dne 7.3.2022 jsme s předškoláky navštívili základní školu Albrechtická.

Děti se zúčastnily ukázkové vyučovací hodiny a měly i možnost se zapojit přímo do vyučování. Společně se školáky řešily různé úkoly, které jim paní učitelka zadávala.

Po vyučování nanečisto nás paní zástupkyně provedla po budově školy. Mohli jsme si prohlédnout učebnu jazyků, tělocvičnu, novou sportovní halu, hudebnu a jídelnu.

Dětem se návštěva školy velice líbila. Už se těší, až školu začnou navštěvovat.