1. Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 68
fax: 284 08 08 69
2. patro vpravo

Bytová politika, nájemní smlouvy – bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba, údržba a provoz tepelného hospodářství v majetku MČ.

V případě výpadku topení zkontrolujte webové stránky Pražské teplárenské , a.s.
www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

+420 703 141 831 – pí. Monika Havelková
+420 724 264 963 – p. Řezáč

Dohoda o skončení společného nájmu bytu
Podklad pro přechod § 2279-opuštění bytu nájemcem
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem – žadatel
Prohlášení o trvalém opuštění společné domácnosti jedním z manželů
Prohlášení jednoho z manželů o tvalém opuštění společné domácnosti druhým manželem
Prohlášení společného nájemce o trvalém opuštění společné domácnosti druhým společným nájemcem
Žádost o byt ze sociálních důvodů
Žádost o byt ze zdravotních důvodů
Žádost o pronájem bytu v domě pro seniory