1. Odbor občansko správní
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...
Kontaktní adresa:
Semilská 43/1,
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 30
fax: 284 08 08 15
přízemí vpravo

Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství, výpisy z Czechpointu (viz níže).

Slavnostní vítání občánků – INFORMACE

Výpisy z Czech – pointu, ověřování podpisů a listin

PO 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
ST 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

 

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

Více o projektu CZECHPOINT

 • výpis z katastru nemovitostí ( 1. stránka 100,- Kč každá další 50,- Kč)
 • výpis z obchodního rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
 • výpis z živnostenského rejstříku ( 1. stránka 100,- Kč, každá další 50,- Kč)
 • výpis z trestního rejstříku osob ( právnických i fyzických) 100,- Kč
 • insolvenční rejstřík 100,- Kč
 • bodové hodnocení řidiče 100,- Kč
 • konverze dokumentů 30,- Kč za stránku
 • datové schránky, zřízení, zrušení – zdarma
 • výpis snímku katastrální mapy 100,- Kč
 • kopírování dokumentů A4 2,- Kč A3 4,- Kč
 • zprostředkovaná identifikace 200,-Kč

POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY – INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133//1999 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pro lepší informovanost občanů byly Ministerstvem Vnitra zpracovány letáky, týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů.

(pdf, 259kB) – Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny??

(pdf, 204kB) – Žádáte o zprostředkování kontaktu??