1. Krizový štáb MČ Praha 19
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byl ustaven Krizový štáb v následujícím složení (Usnesení č. 57/18/star.)

Bezpečnostní ředitel na základě dobrých zkušeností z předchozích let předkládá Radě návrh na obsazení Krizového štábu ÚMČ Praha 19, který je poradním a iniciačním orgánem Rady v situaci malých (lokálních) mimořádných situací na které se nevztahují opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, ale které mohou ovlivnit chod městské části či určité lokality (požáry, dopravní kolaps, potencionální kriminalita, zátopy), a to v zde uvedeném složení.