Webová prezentace Městské části Praha 19 je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu, tak jak je stanovují Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Téměř všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Všechny odkazy, kromě seznamů a navigačních menu, jsou v textu vyznačeny podtržením. Pokud odkaz vede mimo tento web, je označen popiskem.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.

DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu – webmaster@kbely.mepnet.cz