Souhlas se zpracováním a evidováním osobních a osobních citlivých údajů

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje moje i mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

 

Mateřská škola vydala „Směrnici o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021“ (kde jsou uvedena i platná kritéria a postup přijímacího řízení), se kterou jsem se seznámil(a) a porozuměl (a) jejímu obsahu.

 

Dle § 34 odst. 6 školského zákonarozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.