V případě, že je pracovník v terénu na místním šetření a není k dispozici, volejte prosím sekterariát starosty 284 08 08 24 nebo 284 08 08 81.
Jméno Oddělení Telefon/E-mail Lokalita

DiS. Andělová Barbora

referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 75Andelova.Barbora@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2. patro vpravo, Kancelář č. 203

Báčová Michaela

referent
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 45Bacova.Michaela@kbely.mepnet.cz
Železnobrodská 764

Beneš Petr

referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 73provozní technik
Hlavní budova Semilská
2PP

Bíšková Vladimíra

ověřování
Odbor občansko správní 284 08 08 53podatelna
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 05

Mgr. Brázdilová Michaela

vedoucí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 52pěstouni
Železnobrodská 764
P, Kancelář č. 5

Březinová Kateřina

CzechPoint
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 84Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 111

Bc. Bujňáková Ingrid DiS.

veřejný opatrovník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 44kurátor
Železnobrodská 764
P, Kancelář č. 1

Buršík Tomáš

informatik
Kancelář starosty 284 08 08 52Bursik.Tomas@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 214

Bc. Čermák Radek

doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P

Egrtová Šárka

pracovník vztahů k veřejnosti
Kancelář starosty 284 08 08 82Egrtova.Sarka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 100

Engelová Ivana

kronikářka
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 86kronika@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
P

Fišerová Vendulka

účetní
Odbor ekonomický 284 08 08 27Fiserova.Vendula@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 210

Havelková Monika

vedoucí
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 68Havelkova.Monika@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PP, Kancelář č. 226

Mgr. Hazlbauer Jan

Holeček Pavel

doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Holecek.Pavel@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P, Kancelář č. 226

Hrubčík Martin

přestupky
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 31Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 112

Ing. Illa Zdeněk

vedoucí
Odbor ekonomický 284 08 08 29Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 212

Informatici

informatika
284 08 08 52pronas@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 214

Janstová Eva

archivace
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 24 70Janstova.Eva@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
P

Ing. Jiřičková Dana

kontrolní oddělení
Odbor živnostenský 284 08 08 57Jirickova.Dana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 205

Konrádová Jarmila

matrika
Odbor občansko správní 284 08 08 38Konradova.Jarmila@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 013

Bc. Krejčí Veronika

referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 70správa majetku
Hlavní budova Semilská
2PP, Kancelář č. 225

Bc. Kronďáková Hana

stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 24 70Krondakova.Hana@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
P

Krupičková Eva

místní poplatky
Odbor ekonomický 284 08 08 28Krupickova.Eva@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 211

Kuřitka Jan

informatik
Kancelář starosty 284 08 08 52Kuritka.Jan@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 214

Leiblová Kamila

sekretariát
Kancelář starosty 284 08 08 24Leiblova.Kamila@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PP, Kancelář č. 107

Mgr. Majtner Daniel

referent
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Majtner.Daniel@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P

Maková Iveta

sekretářka tajemníka
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 67Makova.Iveta@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 107

Mgr. Bc. Marek Tomáš

referent Vodoprávního úřadu
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P

Marel Michal

grafik
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 734 789 978Marel.Michal@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P

Matějček Otakar

kontrolní oddělení
Odbor živnostenský 284 08 08 56Matejcek.Otakar@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 205

Müllerová Ivana

pokladna
Odbor ekonomický 284 08 08 60Mulerova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PL, Kancelář č. 023

Bc. Novotná Zuzana, DiS.

oddělení péče o dítě - OSPOD
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 54Novotna.Zuzana@kbely.mepnet.cz
Železnobrodská 764
P, Kancelář č. 5

Novotný Igor

referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 58správa majetku
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 207

JUDr. Nykles Josef

tajemník
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 43Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PP

Ing. Olmr Vladimír

místostarosta
284 08 08 64Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 109

Olmrová Lada

předpis nájemného
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 72Olmrova.Lada@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PP, Kancelář č. 224

Pavlátová Martina

personalistka
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 50Pavlatova.Martina@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 107

Ing. Peterková Ivana

Vedoucí odboru
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 24 70Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
Přízemí

Petra Herclíková

Odbor občansko správní 284 080 833Petra.Herclikova@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
přízemí, Kancelář č. 008

Podskalská Zdeňka

matrika
Odbor občansko správní 284 08 08 36Podskalska.Zdenka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 013

Bc. Pokorná Blanka DiS.

vedoucí
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
1P

Mgr. Procházková Pavlína

oddělení péče o dítě - OSPOD
286 01 01 47Prochazkova.Pavlina@kbely.mepnet.cz
Železnobrodská 764
P, Kancelář č. 5

Recepce

recepce
286 08 08 11
Hlavní budova Semilská
P

Růžková Hana

sekretariát
Kancelář starosty 284 08 08 81Ruzkova.Hana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 107

Šestáková Ivana

místostarosta
284 08 08 26Sestakova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 105

Škopková Věra

stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 24 70Skopkova.Vera@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
P

Skřivan Josef

kotelny
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 71Skrivan.Josef@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PP, Kancelář č. 224

Šlosárková Jitka

stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 03 70Slosarkova.Jitka@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
P

Sobotka Bohumil

vedoucí
Odbor občansko správní 284 08 08 30Sobotka.Bohumil@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP

Šťovíčková Růžena

podatelna
Odbor občansko správní 284 08 08 44Stovickova.Ruzena@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 05

Toušková Dagmar

referent FO: M-Ž
Odbor živnostenský 284 08 08 59Touskova.Dagmar@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 208

Vachová Zdeňka

referent FO: A-L
Odbor živnostenský 284 08 08 54Vachova.Zdenka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 209

Valentová Barbora

výdej a příjem pasů
Odbor občansko správní 284 08 08 34Valentova.Barbora@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 10

Verner Stanislav

stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 85 24 70Verner.Stanislav@kbely.mepnet.cz
Albrechtická 825
P, Kancelář č. 2

Vítovská Pavla

výdej a příjem pasů
Odbor občansko správní 284 08 08 37Vitovska.Pavla@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
PP, Kancelář č. 06

Weinert Richard

rybářské lístky
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84referent
Albrechtická 825
1P, Kancelář č. 5

Žabová Dana

vedoucí
Odbor živnostenský 284 08 08 55Zabova.Dana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PL, Kancelář č. 206

Ing. Zámyslická Ivana

interní auditor
Kancelář starosty 284 08 08 63výběrová řízení
Hlavní budova Semilská
1PP, Kancelář č. 125

Žďárský Pavel

starosta
284 08 08 24Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
1PL, Kancelář č. 106